Translate

2013年9月17日 星期二

詠春爆笑集(一) ,純粹攪笑,希望各位師傅不要見怪!

以下所示,純粹攪笑。

(黃公:「平時唔好好練功,只顧賭錢,詠春功夫怎會好呢?」)

(黃公:「個次我的徒弟係出手重了,詠春拳又確實太利害,唔好意思。」)

(師伯:「吊陰功是下陰防禦,唔好聽網上那個「霉大師」講踢另一處。」)

(電影「狂舞派」將太極融入舞蹈,李小龍一早已懂,這個不就是尋橋的迫步雙低膀?)

(黃公:「擸手衝拳不同步,我合埋眼都會甩手衝打番你。」)
(黃公:「人地要,你咪送俾拒,這就是來留去送,哈哈!」)

(黃公:「有些人以為箝死個馬可防撩陰腿,但人家不用腳面,用腳底踢是防不了的。」)

(黃公:「邊個叫我…幸好是跟徒弟打,不是倪沃棠。」)
(黃公:「詠春體育會真係多野做,你地去食飯先喇,唔洗等我!」)


以上所有,純粹二次創作,希望各位師傅多多包涵!

沒有留言:

張貼留言

已獲建造業議會聘請為導師助理(兼識)

導師助理入職要求: 一、持有相關工種的中工測試證書。 二、最少3年相關工種的實際工作經驗。 導師助理職責: 一、協助授藝、測試、還原、倉務、保養維修等工作。 二、執行其他由議會指派的工作。 雖然只是兼識職位,而且只是協助角色,但可以累積經驗,又可向資深的釘板師傅學...